Saturday, November 2, 2013

Nail Əliyev 
"1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə"

Mənbəşünaslıq sahəsində ilk monoqrafik olan bu kitab xalqımızın həyatında baş vermiş soyqırımlar və deportasiya dövrlərində soydaşlarımızın faciələrindən, düçar olduqları müsibətlərdən, AXC-nin təşkil etdiyi FİK-nin tədqiqatlarından, azərbaycan diplomatlarının bu sahədəki çoxsahəli fəaliyyətindən və s. tarixi sənədlərin dili ilə ətraflı söhbət açır. Kitab uydurulmuş “erməni genosidi” təbliğatı ilə məşğul olan erməni lobbisinin təbliğatının beynəlxalq miqyasda zərərsizləşdirilməsi sahəsində faydalı vəsait kimi istifadə edilə bilər. 
2009, 204 səh.


No comments:

Post a Comment